"Zacznijmy od początku, od dwóch skrzydeł"

Aleksandra Kubiak/Simone Rueß

21.10 - 17.11.2020

Efektem pracy Simone Ruess i Aleksandry Kubiak są trzy wideo kolaże – impresje z tworzenia wystawy on-line na facebooku Galerii Jedna Druga. Filmy najlepiej oglądać chronologicznie, ponieważ artystki próbują udokumentować i usystematyzować pomysły na ekspozycję, która miała odbyć się w rzeczywistej przestrzeni galerii. Dynamiczna sytuacja wywołana pandemią,

z tygodnia na tydzień zmieniała jednak ich plany. Punktem wyjścia dla projektu jest plan Galerii Jedna Druga, na który nakładane są kolejne koncepcje wystawy i prace artystek. Znajdziemy tu zarówno gotowe realizacje, te, powstałe w trakcie roku 2020, jak i szkice czy nagrania oraz próby performansu.

 

„Pierwszym początkiem” było myślenie o odczuwaniu przestrzeni domowej, następnym rozpoczęciem staje się konieczność funkcjonowania w zamkniętym mieszkaniu podczas pandemii. Obserwujemy, w jaki sposób artystki radzą sobie w tej trudnej dla pracy artystycznej sytuacji. Spotkania na Skype stają się przestrzenią twórczą dla wspólnego rysowania, rzeźbienia, pisania, przebierania, próbowania performansu, który nie dochodzi do skutku ze względu na drugi lockdown. 

/ tekst / Marta Gendera / /Muzyka / Ewelina Masztanowicz, Michał Fryc/