KRYSTYNA JĘDRZEJEWSKA-SZMEK
PLANT BLINDNESS SYNDROME

12.03.2021 - 02.05.2021

kuratorka: Emilia Orzechowska

B.jpg

Wiedza niejawna (Tacit knowledge) to rodzaj wiedzy, która jest trudna do zwerbalizowania
i wymyka się kodyfikacji. Klasycznym jej przykładem jest jazda na rowerze, której nie da się nauczyć ze schematu w podręczniku. Podobnie jest z wiedzą o zbieraniu i użytkowaniu roślin. Ich wygląd i właściwości są bardzo zmienne i zależą między innymi od ekosystemu, w którym rosną, pory roku, pory dnia, pogody, gleby czy kondycji. W tradycyjnych społecznościach była
to wiedza przekazywana poprzez wspólne praktykowanie osadzone w danym miejscu, a ludzie uwikłani byli w wielogatunkowe relacje z innymi organizmami. Tym praktykom towarzyszyły dźwięki rwania, zgniatania, ucinania, skrzypienia, chrupania i szelestu.
Dziś nie mamy okazji albo czasu na obserwacje procesów roślinnego wzrostu i rozkładu. One zachodzą gdzieś daleko, poza naszym światem. Jednak rośliny, chcąc nie chcąc, stale nam towarzyszą. Rosną wokół nas i w naszych domach, w naszych miastach. Oddychamy ich oddechem. Korzystamy z ich ciał, by osłaniać własne, żeby się bawić, żeby jeść, żeby żyć. 
Wydawać by się mogło, że rośliny są niemymi uczestnikami zdarzeń. Łatwo nie zauważać ich
podmiotowości. Ich “niewidzialność” została nazwana w świecie nauki jako plant blindness syndrome – syndrom ślepoty na rośliny. Polega on na tym, że współcześnie przestaliśmy zauważać drzewa, krzewy i zioła występujące w naszym otoczeniu. Uczymy się roślin nie poprzez wspólną praktykę, ale dzięki naukowym odkryciom robionym przez zespoły badaczy. Dynamicznie transformujący się świat znajduje odbicie w zmieniających się relacjach
z roślinami, a właściwie ich ubożeniu i radykalizacji.