Dust settles, soaps slip

Anna Reutinger / Marta Krześlak

4.03.2020-30.05.2020

szczecin_jednadruga_MK4.jpg

Nadzwyczaj enigmatyczny tytuł wystawy Anny Reutinger i Marty Krześlak działa niczym magiczne zaklęcie otwierające schowane drzwi do innego uniwersum. Ten mentalny klucz otwiera jednak bramy ukryte w naszych głowach i tylko od nas samych zależy jak szeroko je uchylimy i jak głęboko zanurzymy się w światy przywoływane przez obie młode artystki.

 

Pewną cechą wspólną tych krain jest ich oniryczność, zbudowanie ich wokół zasad
i kształtów rozpoznawalnych, lecz nie do końca takich jak w rzeczywistości. To spokojna, dryfująca wyobraźnia pełna kolorów i przestrzeni, wypływająca  raczej
z łagodnego snu, niż z frenetycznego koszmaru.

 

Kolejną emocją wibrującą pośród obiektów budujących przestrzenie przywołane przez artystki jest  atmosfera  melancholii i utraty, coś co Japończycy nazywają Mono no aware.
To jednoczesne poczucie zachwytu nad pięknem i prze-mijalnością świata jest subtelne, niewypowiedziane wprost, czai się jedynie na granicy pola widzenia.

Galeria Jedna - Marta Krześlak

Wykorzystywanie materiałów gotowych, znalezionych, podniesienia ich statusu z poziomu odpadu do rangi obiektu sztuki, nie jest oczywiście niczym nowym,  jest praktyką przynajmniej stuletnią, stosowaną od czasów Duchampa i Schwittersa. Jednak w czasach globalnej nadprodukcji przedmiotów idealnie odlanych z komputerowo wygenero- wanych form, sięgnięcie po manualne środki kreacji, z ich niedoskonałościami i „przypadkowym” wyglądem, musi wydawać się odświeżające. To także manifest DIY – zrób to sam, nie zaśmiecaj wspólnej przestrzeni, wykorzystaj to, co masz
pod ręką.

 

W XXI wieku postawa ta odnosi się także do kultury – nieustannie przetwarzającej dawno już przebrzmiałe motywy zbiorowej pamięci. Chris Marker w  filmie Sans Soleil zastanawiał się jak ludziom udawało się pamiętać cokolwiek w czasach przed rewolucją elektroniczną, bez możliwości robienia zdjęć czy nagrywania filmów. Dla niego współczesną metaforą zbiorowej pamięci była wieczna taśma video, nieustannie i bez końca odtwarzająca zapisane na niej wydarzenia. Jednak czterdzieści lat później taśma ta zamieniła się w wszechogarniające kłębowisko internetowych obrazów, prawdziwych i sztucznych, memów zapominanych już w momencie ich tworzenia, motywacyjnych haseł i wszech- ogarniającej grozy. Znany nam świat nieuchronnie i subtelnie zbliża się do krawędzi przepaści.

Tekst:  Wojciech Ciesielski

Galeria Druga - Anna Reutinger

Anna Reutinger (ur. 1991) pochodzi z Oakland w Kalifornii, tworzy w Brukselii i Berlinie.
Jej działania oscylują pomiędzy przypadkowymi, a zamierzonymi gestami. W swoich pracach Reutinger promuje powrót do rzemiosła jako zaczątku dla społecznej, materialnej i środowiskowej empatii.

Tworzy rzeźby i instalacje w których używa znalezionych, wyrzuconych przedmiotów. W swoich obiektach i prowokowanych sytuacjach stara się zawrzeć antidotum na lęk przed rozwojem techno-logicznym i  nieuchronnym kryzysem klimatycznym. W 2013 roku obroniła licencjat na University of California w Los Angeles, w 2016 roku ukonczyła studia magisterskie na Sandberg Instituut, Dirty Art Department w Amsterdamie, gdzie obecnie pracuje jako asystentka. Jej prace były pokazywane na Saint Etienne Biennal, w Galerii Jedna DVA Tři w Pradze, KlaraKiss Zipspace w Zurychu, W139

w Amsterdamie, Macao Milan w Mediolanie, Jan van Eyck Academie w Maastricht, De Fabriek
w Eindhofen i The Hammer Museum oraz The Getty Center w Los Angeles.

Marta Krześlak (ur. 1994) tworzy rzeźby, instalacje i sytuacje site-specific.
Jej zainteresowania oscylują wokół marzeń, wspomnień, zapamiętanych lub wyobrażonych krajobrazów. Używając obiektów znalezionych buduje narracje, w których analizuje naturę ludzkiego działania, czasem podkreślając jego absurdalność. Lubi bazować na decyzjach już podjętych
i przestrzeniach zastanych. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (2018). Studiowała też na Wydziale Sztuki Mediów w Warszawie oraz École nationale supérieure des beaux-arts w Lyonie. W 2018 roku otrzymała Grand Prix na Festiwalu Młode Wilki, Główną Nagrodę w Konkursie Fundacji Grey House oraz została laureatką Konkursu Najlepszych Dyplomów w Gdańsku. Jej prace prezentowane były na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Na wystawie
w Galerii Jedna Druga Marta Krześlak zaprezentuje kontynuację projektu "Stars cry", pokazywanego
w GGM.