1917 20.05.2017

      Punktem wyjścia dla wystawy pt. „1917” jest obchodzone w tym roku stulecie polskiej awangardy. Prezentowane prace eksplorują potencjał symboliczny jednego z najważniejszych dzieł XX wieku „Fontanny” Marcela Duchampa, powstałej, co nie jest bez znaczenia, w 1917. Był to pierwszy redy-made (przedmiot gotowy) wystawiony jako dzieło sztuki. Stał się symbolem sprzeciwu wobec tradycyjnej sztuki i jej wartościom, ukazując jej nowe, kontekstowe rozumienie.
Instalacja „Inochód” to wizualny dokument socjalnej utopii wzorowany na projektach studentów
i absolwentów moskiewskiej uczelni artystycznej Wchutiemas. W założeniu prace te miały być wzorem upowszechniającym prostotę i racjonalność przy jednoczesnej świeżej dekoracyjności. Jednak ruch rosyjskiej awangardy wchodząc w pole propagandy politycznej szybko uległ zmianie w znak ideologiczny.
      Inochód to jeden z paradoksalnych sposobów poruszania się niektórych ssaków kopytnych
i psowatych, polegający na jednoczesnym unoszeniu obu kończyn z jednej strony ciała. Artysta nadając taki tytuł swojej instalacji podkreśla polityczną pozycję artystów.

Galeria Jedna - Ul Paźniak

Galeria Druga - Kamil Kuskowski